Sökning: "Olivia Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Olivia Johansson.

 1. 1. Framingeffekter och bias i brottsbedömningar: en vinjettstudie om hur positiv och negativ framing påverkar bedömning av skuld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Beatrice Johansson; Olivia Hjelte; Astrid Nilsson; [2023]
  Nyckelord :framingeffekter; ideala offer; kognitiva bias; könsbias; framing effects; ideal victims; cognitive biases; gender biases; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has the purpose to investigate how individuals’ perception of crime, victimhood and guilt is influenced by framing effects and cognitive bias. The paper set out to evaluate these effects through the theories of ideal victims, victim blaming and just world theory. LÄS MER

 2. 2. Self-reported voice symptoms and voice handicap during virtual teaching compared to face-to-face teaching : A survey-based study on Swedish teachers in high schools and institutions of higher education

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Maria Allebeck; Olivia Åberg; [2022]
  Nyckelord :Voice disorders; Work environment; School teachers; Distance learning; COVID-19; Röststörningar; Arbetsmiljö; Skollärare; Distansutbildning; Covid-19;

  Sammanfattning : Purpose: Since the beginning of 2020, teachers all over the world have had to switch over to virtual teaching because of the COVID-19 pandemic. This change of teaching mode has unknown consequences on the vocal health of teachers. LÄS MER

 3. 3. Urvalskriterier för personer med afasi i forskning om depression efter stroke : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Olivia Almseger; Julia Morén; [2022]
  Nyckelord :afasi; stroke; poststrokedepression; systematisk exkludering; inklusionskriterier; exklusionskriterier; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Av de som överlever en stroke uppskattas att en tredjedel får afasi och en lika stor andel får depression i efterförloppet. Personer med afasi och framförallt de med svår afasi är en population som ofta exkluderas i strokeforskning. LÄS MER

 4. 4. Vart tog formgivningen vägen? : En kvalitativ intervjustudie om formgivning i textilslöjden.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jenny Johansson; Olivia Jansson; [2021]
  Nyckelord :Slöjd; textilslöjd; formgivning; design; slöjdundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur verksamma behöriga slöjdlärare arbetar med formgivning i sin undervisning. Vi båda har studerat slöjd vid Linköpings universitet där vi upplever att det var stort fokus på formgivningen och därför är det intressant att göra denna studie med fokus på formgivning. LÄS MER

 5. 5. We plan to win

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Herberts; Emma Wiklund; Olivia Bladh; [2021]
  Nyckelord :Elithockey; Ekonomistyrning; Mål; Vision; SHL; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: We plan to win - En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning Seminariedatum: 2:a Juni 2021 Ämne/kurs: FEKH69 - Examensarbete kandidatnivå i redovisning; 15 högskolepoäng. Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Författare: Clara Herberts, Emma Wiklund och Olivia Bladh Handledare: Gert Paulsson Fem nyckelord: Elithockey, Ekonomistyrning, Mål, Vision, SHL Syfte: Studiens syfte behandlar hur organisationer verksamma inom idrottsbranschen kan använda sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom splittrade målsättningar. LÄS MER