Sökning: "Olivia Lagergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olivia Lagergren.

 1. 1. Från vacation till staycation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Jusslin; Olivia Lagergren; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Organisationskultur i grundskolor i Göteborg. En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Lagergren; Alida Wahlgren; [2019-05-07]
  Nyckelord :Organisationskultur; arbetsmiljö; upplevelser; lärare; grundskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER