Sökning: "Olivia Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Olivia Lind.

 1. 1. Kontroll i fastighetsbranschen. En kvalitativ enfallsstudie om kvinnliga och manliga chefers upplevelser av kontroll på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Lind; Julia Lindborg; [2024-02-13]
  Nyckelord :control; norms; surveillance; self-discipline; the gender system;

  Sammanfattning : This essay aims to examine managers experiences of control at the workplace within the property sector, and how these experiences differ between female and male managers. This study is a qualitative single case study that intends to offer a deeper understanding of a unique case and uses an abductive method approach. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga att unga hamnar i ett "hemmasittande" : En kvalitativ studie om elevhälsans arbete med tidiga insatser för att förebygga frånvaro i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Edestedt; Olivia Angelis Lind; [2022]
  Nyckelord :”Acute social withdrawal”; problematic school absenteeism; early intervention; collaboration; student health; Hemmasittande ; problematisk skolfrånvaro; tidiga insatser; samverkan; elevhälsan;

  Sammanfattning : In step with the development of society, new social phenomena develop where ”acute social withdrawl” is one of them. Acute social withdrawl is a phenomenon that is about individuals ending up in a social isolation where they withdraw from different relationships and contexts, such as school. LÄS MER

 3. 3. Läkande litteratur? : Diskursanalys av begreppet biblioterapi i bibliotekssektorns branschtidskrifter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olivia Lind; [2021]
  Nyckelord :Biblioterapi; läsning; läsecirklar; bokcirklar; Shared Reading; diskursanalys;

  Sammanfattning : Bibliotherapy as a concept and method has in recent years become increasingly established where, among other things, courses in bibliotherapy have been started. However, there is an uncertainty about the concept of bibliotherapy where some librarians are reluctant to call themselves a therapist. LÄS MER

 4. 4. FYSISK AKTIVITET, PSYKOSOCIALA FAKTORER OCH LIVSKVALITÉ HOS BARN MED ONKOLOGISKA SJUKDOMAR : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Borgersen; Amanda Lind; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Effects; Social cognitive theory; Physical Therapy; Cancer; Effekter; Socialkognitiv teori; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn, där ca 300 barn i Sverige insjuknar varje år. Sociala, psykologiska och fysiska faktorer påverkas negativt hos barn med cancer, vilket i sin tur har en negativ påverkan på barnens livskvalité. LÄS MER

 5. 5. ”Först och främst vill man ju bara att vardagen ska funka”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Olivia Lind; Elsa Lindholm; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; Yrkesarbetande mammor; Aktivitet; Rekreation; Sömn; Rutiner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor i arbetsför, familjebildande ålder är en utsatt grupp då samhällsnormerna säger att kvinnorna borde vara engagerade och duktiga föräldrar samtidigt som de ska vara produktiva i yrkeslivet. Detta leder ofta till komplexa aktivitetsmönster och sällan möjlighet till återhämtning, vilket kan leda till aktivitetsobalans. LÄS MER