Sökning: "Olivia Ljungälv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Ljungälv.

  1. 1. Är kvinnor den hemliga ingrediensen till ett högt ESG-betyg?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Thea Andersson; Josefine Karlström; Olivia Ljungälv; [2020]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER