Sökning: "Olivia Lundin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Olivia Lundin.

 1. 1. ”Man kan höra om någon är ärlig på rösten” : Om relationer och nätdejting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Olivia Lundin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integrationen av IKT-verktyg för kunskapsdelning : En kvalitativ analys av hur Microsoft Teams påverkar kunskapsdelning inom en IT-konsultverksamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ludvig Björkman; Olivia Karlsson Lindström; Jennifer Gruffman Lundin; [2023]
  Nyckelord :Internet Communication Technologies; ESMP; Knowledge Sharing; Affordances;

  Sammanfattning : With the rapidly increasing pace of developments in the IT industry there is now rising pressure on companies to maintain a high standard of competency in their workforce. As a result, a lot of research has been put into how best to assist in this competence development as well as how ICT technologies can play a part in this endeavour. LÄS MER

 3. 3. Våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av socialtjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Olivia Lundin Minoudi; Safa Bannoura; [2013]
  Nyckelord :abused women; expectations; experiences; attitude; support; våldsutsatta kvinnor; förväntningar; upplevelser; bemötande; insatser;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av socialtjänstens bemötande och insatser utifrån Goffmans dramaturgiska rollteori samt maktperspektivet. I denna studie används en kvalitativ ansats där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med våldsutsatta kvinnor som har varit i kontakt med socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av socialtjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Olivia Lundin Minoudi; Safa Bannoura; [2013]
  Nyckelord :våldsutsatta kvinnor; förväntningar; upplevelser; bemötande; insatser;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av socialtjänstens bemötande och insatser utifrån Goffmans dramaturgiska rollteori samt maktperspektivet. I denna studie används en kvalitativ ansats där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med våldsutsatta kvinnor som har varit i kontakt med socialtjänsten. LÄS MER