Sökning: "Olivia Nyström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olivia Nyström.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av förebyggande arbete hos barn med obesitas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Nyström; Julia Wgner; [2019-08-16]
  Nyckelord :Sjuksköterskans upplevelse; barnobesitas; familjecentrerad omvårdnad; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som lever med obesitas är ett växande hälsoproblem i stora delar av världen och så även i Sverige. Det finns en ökad risk för följdsjukdomar och negativa konsekvenser för barn med obesitas såsom; diabetes, oavslutad skolgång och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Förståelse genom interaktion : En studie av det digitala rekryteringsverktyget Yobber

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karin Lind; Olivia Nyström; [2017]
  Nyckelord :rekrytering; Yobber; hermeneutik; meningsskapande; konceptuell modell; interaktion;

  Sammanfattning : Yobber är ett webbaserat verktyg för rekrytering som syftar till att lyfta fram personligheten hos den arbetssökande redan i ett tidigt skede i processen. Detta görs genom en strukturerad videointervju som rekryterarna tar del av före cv och personligt brev. LÄS MER