Sökning: "Olivia Otter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olivia Otter.

 1. 1. Patienters upplevelser av att inte kunna kommunicera verbalt vid mekanisk ventilation – En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Gabriella Helldin; Olivia Otter; [2021-05-10]
  Nyckelord :upplevelser; mekanisk ventilation; icke-verbal kommunikation; intensivvård;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a common treatment in intensive care and can be lifesaving. It is common that patients during the treatment receive sedation to provide comfort. LÄS MER

 2. 2. Flyktingars erfarenheter av omvårdnad vid psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Micaela Olsson; Olivia Otter; [2016-06-03]
  Nyckelord :Experience; Refugee; Mental health; Care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet flyktingar ökar i världen och Sverige. Prevalensen av psykisk ohälsa hos flyktingar är hög. Problemformulering: Synen på psykisk ohälsa varierar beroende på var människor kommer ifrån. Detta påverkar bemötandet mellan flyktingar och sjuksköterska i vården. LÄS MER