Sökning: "Olivia Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Olivia Persson.

 1. 1. Digital Twin of a diagnostic system : A proposal of a Digital Twin framework for the Transportable Culture Cabinet, with levels of application possibilities and its challenges

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Olivia Norlin; Lotta Rydin; Matilda Maxwell; Linnéa Gauffin Good; Maija Persson; Viktor Öhrner; [2020]
  Nyckelord :Digital twin;

  Sammanfattning : The Digital Twin (DT) is a concept that is gaining more and more attention. A DT is a virtualversion of a physical product, which can be used in monitoring and developing said physical product.In this report we have discussed how a DT of a Transportable Culture Cabinet (TCC) could beimplemented, and its framework. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av kommunikation och effektivitet i byggproduktion med hjälp av Dalux Field

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Olivia Fredriksson; Olle Persson; [2019]
  Nyckelord :Building information modeling; Communication tool; Construction; Information transfer; Collision; Efficiency; Communication; Dalux Field; BIM; Kommunikationsverktyg; Byggproduktion; Informationsöverföring; Kollisionshantering; Effektivitet; Kommunikation; Dalux Field;

  Sammanfattning : Syfte: Genom att förbättra kommunikationen och effektiviteten i produktionen på en arbetsplats kan stora besparingar göras. Målet med examensarbetet är därför att undersöka hur Dalux Field påverkar produktionen på en byggarbetsplats genom att besvara (1) Hur påverkar användningen av Dalux Field kommunkationen i produktionen på en byggarbetsplats? och (2) Hur påverkar användningen av Dalux Field effektiviteten i produktionen på en byggarbetsplats? Metod: Arbetet innefattar en litteraturstudie samt en fallstudie med intervjuer på NCC:s byggarbetsplats D1 Ryhov i Jönköping. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av inköp - En applicering av category management i ett nischföretag under tillväxt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Albino; Sara Persson; [2018-08-24]
  Nyckelord :Nischföretag; företag under tillväxt; category management; produktorienterad category management; kundorienterad category management; inköpseffektivsering;

  Sammanfattning : På grund av en ökad konkurrens på marknaden de senaste decennierna har inköpsfunktionens position i företaget stärkts och dess betydelse har ökat. Alla inköpare måste göra en avvägning mellan hög servicenivå och låga lagerhållningskostnader. De som lyckas bäst med detta uppnår en konkurrenskraftig position. LÄS MER

 4. 4. Effekt av strikt lågkolhydratskost på välbefinnande vid viktminskning hos personer med övervikt eller fetma - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Ericson; Olivia Persson; [2018-06-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The effect of weight loss with a strict low carbohydrate diet onwellbeing in overweigh or obese - a systematic reviewAuthor: Rebecca Ericson and Olivia PerssonSupervisor: Mette AxelsenExaminer: Frode SlideProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’ s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 2018-03-27Background Overweight and obesity is a growing problem in our society and a weight lossmethod is to eat low carbohydrate diets. Evidens regarding whether moderate or strict lowcarbohydrate diet effects kvalite of life is unclear. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med hjärtat : En kvalitativ studie angående det ideella engagemang som finns för de ensamkommande unga som har blivit uppskrivna till över 18 år.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia De Lorenzi; Amalia Persson; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied children; refugees; volunteer work; medical age assessment; Ensamkommande barn; asylsökande; ideellt engagemang; åldersbedömning;

  Sammanfattning : Studien undersöker volontärers upplevelser kring att ha öppnat upp sina hem för att ta emot en ensamkommande ungdom som blivit uppskriven till över 18 år av Migrationsverket. Studien har fokus på betydelsen av det ideella engagemang som nätverket “Blomman” bidrog med för ensamkommande unga. LÄS MER