Sökning: "Olivia Pierre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olivia Pierre.

 1. 1. ”Det är ju inte direkt så att man kan ta ett jobb i kassan på ICA.” : -En sociologisk studie om hur arbetsmarknaden upplevs av akademiskt utbildade personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Josefine Roxell; Olivia Strandberg; [2018]
  Nyckelord :disability; academic education; labor market; barriers; opportunities; limitations; habitus and discrimination.; funktionsnedsättning; akademisk utbildning; arbetsmarknad; barriärer; möjligheter; begränsningar; habitus och diskriminering.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the description of experiences in the field of employment for people with disabilities who hold academic qualifications. The collection of empirical data has been prepared through semi-structured qualitative interviews conducted with five people working in the same industry with various occupational categories. LÄS MER

 2. 2. Att vara är att synas – en kvalitativ innehållsstudie om produkt- och varumärkesexponering i Skavlan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Bennshagen; Olivia Lindh; Anton Skoglund; [2015-02-10]
  Nyckelord :den frihetliga massmedieideologin; Pierre Bourdieu; television; den sociala ansvarsideologin; ethnographic content analysis; framing; stealth marketing; storytelling; commercial speech; Skavlan; produktexponering; varumärkesexponering;

  Sammanfattning : Titel: Att vara är att synas – en kvalitativ innehållsstudie om produkt- och varumärkesexponering i SkavlanFörfattare: Louise Bennshagen, Olivia Lindh och Anton SkoglundUppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2014Handledare: Britt BörjessonSidantal: 65 sidor inklusive bilagorAntal ord: 18539Syfte: Att undersöka om det förekommer produkt- och/eller varumärkesexponering i Skavlan avsnitt 1-9 säsong 12, och i så fall på vilket/vilka sätt.Metod: Kvalitativ innehållsanalys – Ethnographic Content AnalysisMaterial: AvsSVT, commercial speech,storytellingnitt 1-9 av Skavlan säsong 12Huvudresultat: Resultatet visar att det förekommer produkt- och varumärkesexponering i Skavlan avsnitt 1-9 säsong 12. LÄS MER