Sökning: "Olivia Schlyter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olivia Schlyter.

 1. 1. Kan socialisera mera integrera flera?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olivia Schlyter; Charlotta Lindblad; [2018]
  Nyckelord :Meningsskapande; integration; flykting; strategisk kommunikation; sociala medier; kommuner.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den stora flyktingkrisen som råder i Europa har resulterat i att många länder nu står inför en oförutsedd integrationsutmaning. Sverige är ett av de länder som un- der de senaste åren tagit emot flest flyktingar, vilket har resulterat i ett införande av en ny anvisningslag som kräver att alla svenska kommuner ska ta emot och ordna bostad och sysselsättning till ett visst antal nyanlända varje år. LÄS MER

 2. 2. Gendered verbal behaviour in gatekeeping encounters : A comparative corpus study on men's and women's use of five linguistic features during job interviews

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Olivia Schlyter; [2015]
  Nyckelord :Corpus linguistics; job interviews; gender; hedges; boosters; pauses; fillers; turn-length;

  Sammanfattning : The job interview is a gatekeeping encounter and it is crucial that the recruitment process is conducted in a fair and just way. Potential gendered verbal behaviour might affect an interviewer's impression and judgement of the interviewee. LÄS MER