Sökning: "Olivia Skålberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Skålberg.

  1. 1. Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Johanna Karlsson; Olivia Skålberg; [2021-03-18]
    Nyckelord :Livskvalitet; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Lumpektomi; Personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor. Den vanligaste behandlingen mot sjukdomen är främst kirurgi, vilket inkluderar en mastektomi där hela bröstet avlägsnas eller med en lumpektomi där endast en del av bröstet tas bort. Lumpektomi är den vanligaste kirurgiska behandlingen i Sverige. LÄS MER