Sökning: "Olivia Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Olivia Svensson.

 1. 1. Psykiatrisk tvångsvård utifrån ett etiskt perspektiv- Sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michelle Axelsson; Olivia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Etiska dilemman; Moralisk stress; Psykiatrisk tvångsvård; Sjuksköterskans erfarenheter; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Grunden i hälso- och sjukvårdslagen är att kunna ge förutsättningar genom lagar för att kunna ge en god vård som är frivillig. Inom den psykiatriska vården kan den frivilliga vården snabbt övergå till tvångsvård om patienten bedöms vara i behov av detta. LÄS MER

 2. 2. Storleksstrategier inom svenska modeföretag : och dess påverkan på kunders syn på storlekar och passform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Byhmer Svensson; Olivia Gustafsson; Ida Tornberg; [2022]
  Nyckelord :Size chart; Measurement chart; Fit; Assortment planning; Returns; Size strategy; Profitability; Måttlista; Passform; Storlekssystem; Sortimentsplanering; Returer; Storleksstrategi; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Kläder i samma storlek från samma företag kan skilja sig radikalt mot varandra men det kan även skilja sig mellan olika företag. Som konsument kan du beställa samma storlek från två olika företag och motta produkter som skiljer sig stort i upplevd passform. LÄS MER

 3. 3. Värdefulla läromedel : En kunskapskritisk analys av ett läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Etta Matthews; Olivia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läromedel; värdepedagogik; normkritik; explicita värden; implicita värden; skolans värdegrund; språkhandlingar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse för värdegrundsarbetet som explicit och implicit sker, när undervisningen bygger på användandet av läromedel. De värden som undersöks i studien är undervisning ska vila på vetenskaplig grund, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt värdet att aktivt delta i samhällslivet. LÄS MER

 4. 4. The Customer Journey of Electric Vehicles in The South Korean Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Back; Olivia Svensson; Pauline Weiler; [2021-06-23]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Customer Journey; South Korea; Touch Points;

  Sammanfattning : The customer journey is a complex phenomenon which consists of numerous touch points. The customer journey is not only constructed through touch points but also by the level of involvement that the journey is characterized by. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattas avsaknaden av regleringsformer på privat drivna skyddade boenden? En kvantitativ studie om om åsikter från två skilda perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Olivia Johansson; Emma Böök; [2021]
  Nyckelord :Institutioner; Reglering; Skyddade boenden; Sociala normer; Åsikter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study the lack of regulation on privately run sheltered housing in Sweden from two different points of view. The first group is the general public opinion and the second group is employees and volunteers from women’s shelters. LÄS MER