Sökning: "Olle Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Olle Andersson.

 1. 1. Börsnoteringens påverkan på kapitalstrukturen - En kvantitativ studie av förändring i kapitalstruktur bland börsintroducerade bolag på Nasdaq Stockholm mellan år 2010–2016.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Andersson; Oskar Gustavsen; [2021-11-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to illustrate how the capital structure changes when a firm is listed on a stock exchange and if there is a difference in the way certain factors influence the choice of capital structure before and after a listing. With quantitative methods, financial data from the firms that has been listed on the Nasdaq Stockholm during the years 2010-2016 has been analyzed and compared to earlier theories. LÄS MER

 2. 2. Organisationsstruktur och valframgång hos lokala partier. En jämförande intervjustudie av fem svenska kommunpartier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Andersson; Adam Karlsson; [2021]
  Nyckelord :politiska partier; kommuner; lokala partier; interndemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet lokala partier i svenska kommuner har ökat under flera decennier, något som tidigare forskning presenterat flera förklaringar till. Denna studie fokuserar på lokala partiers organisationsstruktur och undersöker genom intervjuer med centrala partiföreträdare hur denna organisationsstruktur kan skilja sig åt mellan lokala partier som har lyckats respektive misslyckats med att upprätthålla ett högt väljarstöd över flera mandatperioder. LÄS MER

 3. 3. Performance of Swedish sustainable equity funds during Covid-19 : a comparative study on sustainable and conventional equity funds

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Olle Andersson; [2021]
  Nyckelord :sustainable funds; sustainable investments; Covid-19; risk-adjusted return; investments; environmental; social; governance; sustainability;

  Sammanfattning : The interest for sustainable equity funds has increased globally and especially in Sweden the last years. The Swedish and Scandinavian fund markets have grown to be seen as frontrunners for sustainable investments. LÄS MER

 4. 4. Populism – vad betyder det? En diskursanalys av termen ”populism” i svensk opinionsjournalistik.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Andersson; [2021]
  Nyckelord :populism; diskursanalys; diskursteori; opinionsjournalistik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ’Populism’ is a term with contested meanings in both academia and media, but the focus of debate on this topic is often directed towards the former category. This essay focuses on the latter and so examines the different meanings of the term ’populism’ in Swedish opinion journalism. LÄS MER

 5. 5. Vocabulary Use in Swedish Male and Female EFL Students’ Writing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Olle Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study set out to investigate how male and female vocabulary skills differ in terms of frequency level and CEFR level. It was hypothesised that the female students would outperform the males both in terms of how wide and advanced their vocabulary is. LÄS MER