Sökning: "Olle Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Olle Andersson.

 1. 1. Jämställdhet i bolagsstyrelser : En kvantitativ studie av jämställda bolagsstyrelsers koppling till finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Wasserman; Olle Andersson Hylén; Mihret Brdar; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Board of Directors; Tobin’s q; ROA; ROE; Multiple Regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory; Jämställdhet; bolagsstyrelse; Tobin’s q; ROA; ROE; Multipel regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory;

  Sammanfattning : Background: The debate on gender equality is a topical subject in Sweden as well as the rest of the world. A gender quota law was proposed for Swedish listed companies but was outvoted. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Nyckelord :inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Sammanfattning : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. LÄS MER

 3. 3. CICIG: En ny modell för att bekämpa korruption

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Andersson; [2019]
  Nyckelord :Korruption; Guatemala; CICIG; Anti-korruptions institutioner.; Social Sciences;

  Sammanfattning : CICIG är en helt ny form av anti-korruptions institution som uppnått oväntade framgångar i Guatemala. De har legat bakom flera tunga brottsutredningar som bl.a. avsatt landets sittande president. LÄS MER

 4. 4. Predicting Patient Length Of Stay at Time of Admission Using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Olle Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility of using machine learning methods to predict patient length of stay at the time of admission to a clinical ward from the emergency department. The main aim of this thesis is to provide a comparative analysis of different algorithms and to suggest a suitable model that can be used in a hospital prediction software. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsloggning : Ett nytt sätt att utforska kroppen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Kyrk; Olle Andersson; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsloggning; Medvetenhet; Fysisk hälsa; Mental hälsa; Motivation; Träning; Motion;

  Sammanfattning : With the emerging of digital tools that track personal data, more humans start to explore these tools for self-discovery and self-exploration. There are still lack of proper instructions, to the public, how to use these tools to aid and efficiently benefit people. LÄS MER