Sökning: "Olle Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Olle Andersson.

 1. 1. Hantering av legacy-system vid migreringar till molnet : Kvalitativ intervjustudie angående utmaningar vid migreringarav äldre IT-system till molnlösningar inom svenska IT-sektorn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Albin Andersson; Olle Arfvidsson; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Legacy-system; Cloud-migration; Challenges; Cloud; Cloud services; Cloud computing; Legacy-system; Moln-migrering; Utmaningar; Molnet; Molntjänster;

  Sammanfattning : Studien undersöker fenomenet migrering av legacy-system till molnlösningar. Ettlegacy-system är ett föråldrat IT-system som fortfarande använder äldre typer av teknikäven då mer modern teknik finns tillgängligt. Dessa system används vanligtvistillsammans med äldre affärssystem samt inom lager och produktionsmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Post-earnings-announcement drift på Stockholmsbörsen : En studie med prisbaserad modell

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Andersson; Olle Ohlsson Björck; [2020]
  Nyckelord :abnormal avkastning; marknadsanomalier; prisbaserad modell; post-earnings-announcement drift PEAD ;

  Sammanfattning : Post-earnings-announcement drift är en anomali på finansmarknaden vilken indikerar en drift i aktiepriset i samma riktning som överraskningen från kvartalsrapport anger. Denna studie undersöker ifall driften existerar på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 3. 3. Insynsägandets relation till prestation, vad gäller i Sverige? : En kvantitativ uppsats om sambandet mellan insynsägande och finansiell prestation i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Wasserman; Olle Andersson Hylén; [2020]
  Nyckelord :Managerial ownership; financial performance; panel data; regression; agency theory; entrenchment theory; stewardship theory; alignment-effect; entrenchment-effect; ownership structure; dual-class shares; ownership concentration; Insynsägande; finansiell prestation; paneldata; regression; agentteorin; entrenchment-teorin; stewardship-teorin; alignment-effekt; entrenchment-effekt; ägarstruktur; aktier med skilda röstvärden; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Inledning: Huruvida insynsägande påverkar finansiell prestation är ett beforskat område där tidigare studier kommit fram till olika slutsatser. Utifrån agentteorin torde insynsägande ha en positiv påverkan på finansiell prestation, utifrån entrenchment-teorin torde insynsägande påverka finansiell prestation negativt i och med ökad makt. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet i bolagsstyrelser : En kvantitativ studie av jämställda bolagsstyrelsers koppling till finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Wasserman; Olle Andersson Hylén; Mihret Brdar; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Board of Directors; Tobin’s q; ROA; ROE; Multiple Regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory; Jämställdhet; bolagsstyrelse; Tobin’s q; ROA; ROE; Multipel regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory;

  Sammanfattning : Background: The debate on gender equality is a topical subject in Sweden as well as the rest of the world. A gender quota law was proposed for Swedish listed companies but was outvoted. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Nyckelord :inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Sammanfattning : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. LÄS MER