Sökning: "Olle Barkstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olle Barkstedt.

  1. 1. Ledarskap i IT-Företag : en studie av fyra företagsledare

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Olle Barkstedt; Mikael Borgman; [2000]
    Nyckelord :Business and economics; Ledarskap; ledare; IT-företag; ledarstil; roll; auktoritet; Pia Lindell; Ekonomi;

    Sammanfattning : Kännetecknande för IT-företag är att de verkar i en dynamisk och turbulent miljö där teknikskiften är vanligt förekommande. Personalen är kompetent och välutbildad och är dessa företags mest värdefulla tillgång. Cheferna/ledarna är i många fall betydligt yngre jämfört med"traditionella"ledare för andra börsnoterade bolag. LÄS MER