Sökning: "Olle Levin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Olle Levin.

 1. 1. Avkokskomprimering till CBG-lager som avkokshantering på LBG-tankstationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Olle Levin; [2019]
  Nyckelord :biogas; förvätskad biogas; komprimerad biogas; LNG; biobränsle; tunga fordon; logistik;

  Sammanfattning : The number of fuel stations for liquefied biogas or liquefied natural gas (LBG or LNG, both composed of liquid methane) in Sweden will increase in the coming few years, from 6 stations to over 30 in total. While there still are very few LNG heavy-duty vehicles (HDV's) on Swedish roads, technical problems may arise at fuel stations due to low consumption. LÄS MER

 2. 2. Att säkerställa vidhäftning mellan prefabricerade betongbjälklag och påhgjutning : Från konstruktör till byggarbetsplats

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Olle Collin; Anna Levin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Elkraft från solceller driver komfortkyla i Staben

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Christoffer Aalhuizen; Anna Franzén; Olle Levin; Sara Magnusson; Emilie Nordlander; Joakim Stålnacke; Anna Tikhonova; [2015]
  Nyckelord :elkraft; solcell; kylsystem; komfortkyla; hållbar; Uppsala Science Park; Staben; Vasakronan;

  Sammanfattning : Staben is a building in Uppsala Science Park owned by Vasakronan. During 2013, Staben was renovated and a new air conditioning system was installed. The main components of the air conditioning system are three circulation pumps which require electricity. LÄS MER