Sökning: "Olle Mörkberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olle Mörkberg.

  1. 1. Den musikdidaktiska diamanten : Personella, materiella och organisatoriska förutsättningar för musikundervisning i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Linnea Persson; Olle Mörkberg; [2021]
    Nyckelord :Music Preshool Didactics Organisation Competence; Musik Förskola Didaktik Organisation Kompetens;

    Sammanfattning : Denna studie har växt fram utifrån Malmö stads nulägesbedömning (2020) och de organisatoriska, materiella och personella förutsättningar i förskolan som presenterats däri. Efter vår läsning föddes ett intresse att studera musikundervisning i förskolan utifrån de begrepp som lyfts i rapporten. LÄS MER