Sökning: "Olle Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Olle Persson.

 1. 1. Rigg för varmextrusion av metallspån

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Olle Fantenberg Persson; [2020]
  Nyckelord :Extrusion;

  Sammanfattning : Extrusion is a design process where the material is heated and pressed through a metal disc, called a die. The opening through which the material is pressed through forms the material. There are two different types of extrusion: direct and indirect extrusion. Where the difference between them is how the material is pressed through the die. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av kommunikation och effektivitet i byggproduktion med hjälp av Dalux Field

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Olivia Fredriksson; Olle Persson; [2019]
  Nyckelord :Building information modeling; Communication tool; Construction; Information transfer; Collision; Efficiency; Communication; Dalux Field; BIM; Kommunikationsverktyg; Byggproduktion; Informationsöverföring; Kollisionshantering; Effektivitet; Kommunikation; Dalux Field;

  Sammanfattning : Syfte: Genom att förbättra kommunikationen och effektiviteten i produktionen på en arbetsplats kan stora besparingar göras. Målet med examensarbetet är därför att undersöka hur Dalux Field påverkar produktionen på en byggarbetsplats genom att besvara (1) Hur påverkar användningen av Dalux Field kommunkationen i produktionen på en byggarbetsplats? och (2) Hur påverkar användningen av Dalux Field effektiviteten i produktionen på en byggarbetsplats? Metod: Arbetet innefattar en litteraturstudie samt en fallstudie med intervjuer på NCC:s byggarbetsplats D1 Ryhov i Jönköping. LÄS MER

 3. 3. Infästning för kuldrag till Huddig 1260D : Ett konstruktionsarbete för framtida produkter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Olle Zackrisson; Martin Sunnälv Persson; [2019]
  Nyckelord :Kuldrag; infästning; fordon; konstruktionsarbete.;

  Sammanfattning : SammanfattningI denna rapport presenteras ett examensarbete på kandidatnivå.Examensarbetet utfördes åt grävlastartillverkaren Huddig AB, som längehar varit marknadsledande på den svenska marknaden. LÄS MER

 4. 4. Customer Adoption of Data-Driven Services: A Model for Customer Prioritization

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Olle Gemfors; Erik Persson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background In the latest years, developments in technology has created new opportunities within the area of after-sales services. Examples of such developments are the Internet of Things and Big Data, which can be used e.g. for predictive maintenance. LÄS MER

 5. 5. Drift av ett e-handelssystem med närproducerade matvaror ur ett logistiskt perspektiv : En fallstudie i Uppvidinge kommun

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Henrik Magnusson; Olle Persson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER