Sökning: "Olle Westman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olle Westman.

  1. 1. Betydelsen av kön och könsfördelning : Socialsekreterares syn på vikten av representation

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Elsa Burman; Olle Westman; [2019]
    Nyckelord :Sexes; gender; Gender system; Gender distribution; Representation; Social secretary; Social services; Kön; Genus; Genussystem; Könsfördelning; Representation; Socialsekreterare; Socialtjänsten;

    Sammanfattning : Att könsfördelningen inom socialtjänsten i stort är ojämnt fördelad visste vi sedan tidigare. När vi gjorde vår praktik var den ena av oss ändå i en relativt heterogent könsfördelad grupp och den andra i en mer homogen. LÄS MER