Sökning: "Olli Rapanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olli Rapanen.

  1. 1. Implementing data based decision making in logistics processes: Case study at Svenska Mässan

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Philip Berneblad; Olli Rapanen; [2020-06-22]
    Nyckelord :Data-driven decision making; traffic data collection; exhibition logistics;

    Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER