Sökning: "Olof Ahlberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Olof Ahlberg.

 1. 1. On the Relationship between Reported Earnings and Earnings Concepts - A Study on the Relationship between Net Income and the Two Ideal Earnings Concepts; Permanent Earnings & Economic Earnings

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Olof Ahlberg; Emilie Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :Reported Earnings; Net Income; Permanent Earnings; Economic Earnings; Earnings Concepts;

  Sammanfattning : Permanent earnings and economic earnings are two conventional concepts often referred to as "properly measured" or "ideal" earnings. These concepts represent two opposing views on what income is and how it relates to value. LÄS MER

 2. 2. Familjeföretagets styrelse : Övergång från familjerepresentant till utomstående ledamot

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Louise Torstensson; [2013]
  Nyckelord :Familjeföretag; Styrelsearbete; Utomstående ledamot; Familjeföretagets styrelse;

  Sammanfattning : Examensarbete Civilekonomiprogrammet Författare; Louise Torstensson Handledare; Sven-Olof Collin och Jenny Ahlberg Examinator; Anna Stafsudd   Titel; Familjeföretagets styrelse – Övergång från familjerepresentant till utomstående ledamot Bakgrund och problem; Det finns gedigen forskning kring familjeföretag, styrelsearbete likväl som professionalisering inom företag.  I forskningen om familjeföretag förutsätts ofta att företagets styrelse enbart består av familjemedlemmar. LÄS MER

 3. 3. Småföretagsfördelar vid tillväxt

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Olof Ahlberg; Niclas Ström; [2013]
  Nyckelord :organizational structure; small firm;

  Sammanfattning : Growth of small businesses is vital to the Swedish economy, and many entrepreneurs want their enterprises to grow. However, the business climate of today is more changing than ever, and attributes becoming increasingly important for companies in order to deal with this are flexibility, speed, and adaptability: characteristics normally attributed to small enterprises. LÄS MER

 4. 4. Familjeföretagens CSR arbete : En undervärderad företeelse?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Josefine Olofsson; Emma Lagerquist; [2012]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; familjeföretag; nepotism; altruism; paternalism; familj;

  Sammanfattning : Civilekonomuppsats i företagsekonomi: controller och redovisning. Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2012. LÄS MER