Sökning: "Olof Ask"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Olof Ask.

 1. 1. Att skydda det skyddade : korttidseffekter av hägn på trädföryngring i tre skånska skogsreservat

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Per Olof Johansson; [2020]
  Nyckelord :Ask; bokskog; vilthägn; naturlig föryngring; viltbetning; Ash; beech forest; exclosure experiment; natural regeneration; ungulate browsing;

  Sammanfattning : Biotiska och abiotiska faktorer har stor inverkan på vilka arter som växer i skogen. Graden av inverkan kan bero på betesskador från klövvilt och tillgång på ljus. Betesskador och ljustillgång kan dels reglera nivån på föryngringen, dels på fördelningen av trädslag i den tempererade skogen. LÄS MER

 2. 2. Competition in the exchange industry : An event study of the Nordic equity trading market

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olof Rustner; [2013]
  Nyckelord :MiFID; Equity trading; Competition; Event study; NASDAQ OMX;

  Sammanfattning : This paper explores how the five largest trading venues in the Nordic region compete after theimplementation of MiFID in November 2007. I investigate: (1) if NASDAQ OMX’s market sharehas increased post the introduction of major changes to its market structure, and (2) how anexchange operator can attract equity share order flow in the near future. LÄS MER

 3. 3. Contested Sovereignty The case of Greece

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Bjerstaf; [2012-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the issue of political versus economic incentives to default, with regard to the present Greece debt crisis. It is hypothesized that when a country has strong political incentives to not default on its debt it will choose not to do so, despite such a course being advantageous according to economic rationale. LÄS MER

 4. 4. Sagt & gjort : förhållningssätt & arbetsmetoder inom arkitektur

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sam Keshavarz; [2008]
  Nyckelord :arkitektur; arbetsmetoder; filosofi; förhållningssätt; teori; praktik; NOD; UNStudio; arkitekturteorier;

  Sammanfattning : This thesis was written during the autumn 2007. I wanted to understand the situation of the contemporary architecture in a perspective broader than merely the Swedish. I asked myself what remained of architecture if one would eliminate purely functional, aesthetical and ecological aspects. LÄS MER

 5. 5. Styrning- Fyra nyckelfaktorer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Dreyer; Olof Ask; Mikaela Kalcin; [2007]
  Nyckelord :Styrning; chefskap; subkulturer; kompetensbas; relationer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Styrning- Fyra nyckelfaktorer Ämne/Kurs: FEK 591 Magisterseminarium, 10 poäng Författare: Olof Ask, Henrik Dreyer och Mikaela Kalcin Handledare: Robert Wenglén Företag: Saddex Nyckelord: Styrning, chefskap, subkulturer, kompetensbas och relationer. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell som beaktar viktiga aspekter vid val av styrsätt inom organisationer. LÄS MER