Sökning: "Olof Banan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olof Banan.

 1. 1. Punktlighetsvariationer på järnvägen – Studie av punktlighetsdippar på Kust till kust-banan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Olof Harrysson; [2016]
  Nyckelord :punktlighet; dipp; svacka; försening; orsakskod; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One problem with the Swedish railways is the low reliability and punctuality. A distinction can be made between major and minor disorders, where minor disorders have a greater impact on overall punctuality because of its large numbers. LÄS MER

 2. 2. Kan Arlandas koldioxidtak klaras genom effektivare utnyttjande av järnväg

  Master-uppsats, Institutionen för teknik och naturvetenskap; Tekniska högskolan

  Författare :Toni Andersson; Olof Hansson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Initiativet till detta examensarbete kom från Arne Karyds kurs Transportekonomi och miljö där vi blev intresserade av att titta närmare på Stockholm – Arlanda flygplats och dess miljökrav. Examensarbetets inriktning och mål är att undersöka hur järnvägen kan bidra till att Arlanda ska klara av sina miljökrav i framtiden. LÄS MER