Sökning: "Olof Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Olof Bengtsson.

 1. 1. En utvärdering av tillförlitligheten i Ekbom- Baks test vid uppskattning av brandmäns VO2max

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Henrik Fagerberg; Carl-Olof Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Ekblom-Baks cykeltest. Åstrands submaximala konditionstest; VO2max; syreupptagningsförmåga; kondition.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hälsa är starkt sammankopplad med nivå av kondition. Ett sätt att mäta konditionsnivå är att mäta en individs maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Att genomföra ett VO2max-test är både omständligt och dyrt. Inom vården är det istället vanligt att submaximala tester används för att uppskatta VO2max. LÄS MER

 2. 2. Rear axle steering for heavy trucks

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Olof Bengtsson; Martin Holmgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. FN:s Miljökonferens 1972 i Stockholm : En studie av svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Viktor Andersson; [2011]
  Nyckelord :UN; UNEP; Stockholm; environmental conference; 1972; Vietnam war; Ingemund Bengtsson; Olof Palme; Hans Blix; work environment; media debate; FN; UNEP; Stockholm; Stockholmskonferensen; 1972; Miljö; Vietnamkriget; Ingemund Bengtsson; Olof Palme; Hans Blix; arbetsmiljö; mediadebatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Adapting an FPGA-optimized  microprocessor to the MIPS32 instruction set

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Datorteknik; Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Olof Andersson; Karl Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :FPGA; Xilinx; Virtex-4; MicroBlaze; soft core processor; optimized; MIPS; MIPS32; Coremark;

  Sammanfattning : Nowadays, FPGAs are large enough to host entire system-on-chip designs, wherein a soft core processor is often an integral part. High performance of the processor is always desirable, so there is an interest in finding faster solutions.This report aims to describe the work and results performed by Karl Bengtson and Olof Andersson at ISY. LÄS MER

 5. 5. Identification and mapping of cost elements for a part numbers life cycle at Volvo Truck Corporation

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Kim Andersson; Carl-Olof Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER