Sökning: "Olof Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Olof Bengtsson.

 1. 1. En utvärdering av tillförlitligheten i Ekbom- Baks test vid uppskattning av brandmäns VO2max

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Henrik Fagerberg; Carl-Olof Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Ekblom-Baks cykeltest. Åstrands submaximala konditionstest; VO2max; syreupptagningsförmåga; kondition.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hälsa är starkt sammankopplad med nivå av kondition. Ett sätt att mäta konditionsnivå är att mäta en individs maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Att genomföra ett VO2max-test är både omständligt och dyrt. Inom vården är det istället vanligt att submaximala tester används för att uppskatta VO2max. LÄS MER

 2. 2. FN:s Miljökonferens 1972 i Stockholm : En studie av svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Viktor Andersson; [2011]
  Nyckelord :UN; UNEP; Stockholm; environmental conference; 1972; Vietnam war; Ingemund Bengtsson; Olof Palme; Hans Blix; work environment; media debate; FN; UNEP; Stockholm; Stockholmskonferensen; 1972; Miljö; Vietnamkriget; Ingemund Bengtsson; Olof Palme; Hans Blix; arbetsmiljö; mediadebatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Adapting an FPGA-optimized  microprocessor to the MIPS32 instruction set

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Datorteknik; Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Olof Andersson; Karl Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :FPGA; Xilinx; Virtex-4; MicroBlaze; soft core processor; optimized; MIPS; MIPS32; Coremark;

  Sammanfattning : Nowadays, FPGAs are large enough to host entire system-on-chip designs, wherein a soft core processor is often an integral part. High performance of the processor is always desirable, so there is an interest in finding faster solutions.This report aims to describe the work and results performed by Karl Bengtson and Olof Andersson at ISY. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsfrämjande systemutveckling : En fallstudie i Bodafors Trä AB

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Tuan Nguyen; Olof Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :Trucksystem; Knowledge Management; knowledge promoting system development; Trucksystem; Knowledge Management; Kunskapsfrämjande systemutveckling;

  Sammanfattning : Vad kan man idag begära av ett informationssystem? Det står klart att informationssystem ska stödja och ersätta arbetsuppgifter inom företag för att öka effektiviteten eller minska kostnaderna. Men vilka arbetsuppgifter ska ett system klara av att göra lika bra som en människa och hur ska det lyckas göra lika bra bedömningar om vad som bör göras när man möter en svår uppgift, där det kanske verkligen behövs ett bra IT-stöd för att enklare ska klara av situationen? Bakgrunden till vårt arbete grundades på en tidigare undersökning en av oss gjort på sågverket där man hade problem med lagerstyrningen. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning av flygtimprisavtal

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Gull; [2005]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemFör att ett företag ska överleva i dagens allt tuffare affärsklimat krävs att det har förmågan att leverera det som kunden värdesätter och är beredd att betala för. Strategin handlar således om att skapa ett totalt värdepaket som blir helt överlägset konkurrenternas totala värdepaket. LÄS MER