Sökning: "Olof Edqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Olof Edqvist.

 1. 1. "Gudz goda werck och skickelse"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Lena Nord; [2020]
  Nyckelord :Marriage; wedding; Church of Sweden; Martin Luther; 16th century; Sweden; church order; äktenskapssyn; vigsel; bröllop; Svenska kyrkan; Laurentius Petri; reformationen; kyrkoordning 1571; kyrkoordning 2019; instiftelse; kristet liv; upplösning; kyrka-stat; äktenskapsbalken; kyrkomötet; kyrkostyrelsen; Sven Kjöllerström; Olof Sundby; John Witte Jr.; Gunnar Edqvist; Mikael Lindfelt; Johanna Gustafsson Lundberg; Emil Färnström; Ivar Nylander; Elisabeth Gerle.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of this essay is to compare the Church of Sweden’s current view on marriage with partly the marriage view of Martin Luther and partly the view held within the church in Sweden after the Reformation. The objects for my analysis is Luther’s Prelude on the Babylonian Captivity of the Church (first published 1520, my edition 1928 in Swedish), Swedish Church Ordinance of 1571 and Church of Sweden’s Church Order of 2019. LÄS MER

 2. 2. Sju heuristiker för utvärdering av webb-API:er

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Kristofer Holmgren; Per-Olof P. Edqvist; [2013-09-20]
  Nyckelord :Utvärdering; heuristiker; webb-API;

  Sammanfattning : The amount of web APIs that are open to the public is increasing fast. Both the free web APIs as well as the ones that cost money to access. Both bigger and smaller organizations, professional and non-professional developers use these web APIs to add value to their systems or use it to create new applications. LÄS MER

 3. 3. Att förändra med moral: Konsten att utnyttja utrikespolitik som medel för den inhemska opinionen.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Edqvist; Jacob Stenberg; [2006]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; Diversionary theory; moral; utrikespolitik; Olof Palme; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det skedde i mitten av sextiotalets Sverige en remarkabel förändring i den svenska utrikespolitiken. En aktivering tog form som innebar ett större svenskt deltagande internationellt. Det yttrade sig framförallt i en stark moralisk hållning med kritik som vapen. LÄS MER