Sökning: "Olof Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Olof Eriksson.

 1. 1. Smart Port Framework - A study of Port of Gothenburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Berlin; Olof Eriksson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Smart port; automation; digitalization; maritime transport;

  Sammanfattning : The increase in global trade have resulted in the need for more complex infrastructure to support the increased amount of freight. This combined with the advancement of digitalization in society has resulted in the need logistics hubs to adapt. This development has resulted in the 5th generation of parts, the smart port. LÄS MER

 2. 2. Traduire les syntagmes nominaux et participiaux français en suédois : Une étude des changements grammaticaux basée sur une traduction d’un texte médical français en suédois

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sanna Landqvist; [2020]
  Nyckelord :Syntagmes nominaux; syntagmes participiaux; traduction; transpositions; Olof Eriksson;

  Sammanfattning : The present study is a constrative study of a French medical non-fiction text translated into Swedish. The aim of this study is to examine how French participle and noun phrases are translated into Swedish and thus how the two languages differ from each other. LÄS MER

 3. 3. Techno Economic Analysis of Reverse Osmosis Combined with CSP + PV in Kuwait

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Olof Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Solar Desalination; CSP; PV; RO; CSP PV; CSP PV RO;

  Sammanfattning : Seawater desalination plays an important role when fighting the freshwater scarcity that many places around the world are currently facing. The increasing need for desalinated water is followed by a high energy demand. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av exploateringsavtal

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Olof Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Exploateringsavtal; Uppföljning;

  Sammanfattning : Att kommuner ingår exploateringsavtal med exploatörer är vanligt förekommande i samband med utbyggnad av stadsdelar eller bostadsområden. Exploateringsavtalen reglerar i huvudsak ansvar och skyldigheter för exploatören och kommunen vad gäller olika moment såsom finansiering, utförande, fastighetsbildning, ersättningar bland annat. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet och Hip-hop : En undersökning av målgruppstänkande i Mercedes-Benz reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jesper Hamberg; Olof Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Reklam; sociosemiotik; semiotiska resurser; målgrupper; Mercedes Benz;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur semiotiska resurser används i reklamfilm för att kommunicera till olika målgrupper. I uppsatsen har två reklamfilmer från Mercedes-Benz med två olika målgrupper analyserats. Metoden som har använts i uppsatsen är en jämförande filmanalys. LÄS MER