Sökning: "Olof Green"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Olof Green.

 1. 1. Villaträdgården som lundmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olof Green; [2019]
  Nyckelord :lunden; den heliga lunden; genius loci; C. Th. Sørensen; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; grove enviroment;

  Sammanfattning : Lunden kan både ses som en vegetationstyp och som en företeelse. Men lunden är svår att få grepp om, hur ser den egentligen ut? Är det en naturlig landskapstyp? Vad är/har varit dess funktion? Varför är lunden ofta sammankopplad till människan som en kultplats. LÄS MER

 2. 2. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olof Olterman Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :barn; lekparker; utemiljöer; Uppsala; växtmaterial;

  Sammanfattning : Lika väl som vi vuxna mår bra av att vistas i gröna utemiljöer gör även barn det. Forskning visar att risken för barn att drabbas av stress och koncentrationssvårigheter minskar vid utevistelse och de gröna utemiljöerna är även stimulerande och viktiga ur ett lärande samt utvecklande perspektiv. LÄS MER

 3. 3. An Energy Efficient Radio Base Station

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Olof Bjering; Lakshmi Prasad; [2018]
  Nyckelord :Telecommunication; Energy efficiency; Radio Base Station; Solar Cells; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The mobile telecommunication network is growing year after year and it will soon move into the high speed 5G and Internet of Things technology. These new technologies will improve the throughput and data connectivity and due to that the energy consumption in radio and digital units may increase in a Radio Base Station (RBS). LÄS MER

 4. 4. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Green IS in Infrastructure Software

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Omid Asali; Olof Kindblad; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : As the world is becoming a more connected place, organizations become more dependent on infrastructure software such as operating systems and middleware. Infrastructure software and the hardware it is operated on consumes a lot of electricity and in a world where the climate threat is increasingly imminent, aspects of Green IS are more relevant than ever. LÄS MER