Sökning: "Olof Höjvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olof Höjvall.

  1. 1. Studentkassen : Utvecklingen av en e-handel för matkassar med fokus på användbarhet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Emelie Aspholm; Richard Berg; Vidar Duvnäs; Frida Fjellström; Olof Höjvall; Gustav Kvick; Henrik Lundström; Emil Ohlsson; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den här rapporten redovisar resultat och slutsatser från arbets- och utvecklingsprocessen för webbapplikationen Studentkassen. Studentkassen är en e-handelsbutik där kunden får möjlighet att skräddarsy sin egen matkasse utifrån färdiga recept. LÄS MER