Sökning: "Olof Hedlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Olof Hedlund.

 1. 1. John Hedlund och den moderna staten : Ett komparativt studie av John Hedlund och Billy Grahams förkunnelse av kristendomen i det moderna samhället.

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Johan Wikström; [2018]
  Nyckelord :John Hedlund; Billy Graham; Den moderna staten; Evangelisation; Väckelse; Kalla kriget; Evangelikalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur John Hedlund förhåller sig till det svenska samhället, hans s.k. ”teologi om världen”. LÄS MER

 2. 2. Användning av tredimensionella fastigheter : Avsikten med införandet och resultatet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ebbe Tjäder; [2011]
  Nyckelord :Tredimensionella fastigheter; uppföljning; 3D-fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Vid införandet av tredimensionell fastighetsbildning i Sverige fanns det en oro för att det befintliga fastighetsbeståndet skulle fragmentiseras, något som skulle medföra stora kostnader för det allmänna vid planläggning och inventering av beståndet. Det har nu gått drygt sju år sedan det blev tillåtet att indela fastigheter i tre dimensioner i Sverige och det är nu möjligt att studera hur laginstitutet används idag och i vilken omfattning det används. LÄS MER

 3. 3. Hastighetsöverträdelser : Tolerans och bötesbelopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Olof Hedlund; Anders Olofsson; [2009]
  Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Trafiksäkerhet är ett viktigt samt alltid ett aktuellt ämne. Polisen och Vägverket har under lång tid arbetat mot en nollvision. Nollvisionen innebär att bland andra Polisen och Vägverket arbetar tillsammans i avsikt att uppnå visionen om noll döda i trafiken. LÄS MER