Sökning: "Olof Heggemann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olof Heggemann.

  1. 1. Karaktärsbevis : tillåtlighet och användning av karaktärsvittnen och uppgifter om tidigare brottslighet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Olof Heggemann; [2016]
    Nyckelord :Processrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER