Sökning: "Olof Kjölstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olof Kjölstad.

  1. 1. Förmågor för ett aktivt medborgarskap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Olof Kjölstad; Stephanie Lund; [2020]
    Nyckelord :Samhällskunskap; Aktivt medborgarskap; Medborgarbildning; Förmågor;

    Sammanfattning : This study examines how skills and abilities regarding active citizenship are forwarded through the Swedish upper-secondary level curriculum in general and the syllabus for “samhällskunskap” in particular. For the latter, focus is primarily on the course “samhällskunskap 1b” – an introductory course, usually a year long and mandatory for all pupils on programmes aimed towards further university studies. LÄS MER