Sökning: "Olof Lysell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olof Lysell.

  1. 1. Bedömning i den svenska gymnasieskolan : en undersökning kring hur väl en holistisk bedömningsmetod kan motsvara kriteriebedömningen i den nya läroplanen (Gy11),för att därigenom se vilka konstrukt som bäst överensstämmer med respektivelärares slutgiltiga bedömningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

    Författare :Olof Barr; Carolin Lysell; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Samhället och skolan följer varandra, de utvecklas hela tiden åt olika håll med olika pedagogik i grunden och olika politiker som styr. Däremot, det som följer med hela tiden, oavsett förändringar, och trots alla olika betygssystem, är att eleverna ska bedömas av sina lärare. LÄS MER