Sökning: "Olof Mattisson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Olof Mattisson.

 1. 1. Lärare om eller i värden? : En diskursanalys av de svenska läroplanerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Mattisson; [2015]
  Nyckelord :Läroplan; metaetik; frihet; Foucault; värdenihilism; värdeobjektivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze the change in discourse regarding meta ethics and the use of the term freedom in the Swedish curriculums (läroplaner) between 1962 and 2011 and how this effects the role of the teacher. With a discourse analyze inspired by Foucault I have attempted to answer these questions relying on different philosophic theories regarding meta ethics and freedom. LÄS MER

 2. 2. Det fria skolvalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Mattisson; Arvid Blomgren; [2014]
  Nyckelord :valfrihet; Skola; Rättvisa; Demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen presenterar en värdeanalys av det fria skolvalet utifrån John Rawls teori om rättvisa och vilket syfte som skolan borde formas kring. Hur påverkas de demokratiska värdena av att skolan förändrats från att vara en sammanhållen statligt styrd enhet till att innefatta ett stort antal skilda aktörer med olika intressen och agendor? Argumentationen görs genom en diskussion om det fria skolvalet och en värdeanalys som belyser en diskussion kring vad skolans roll i samhället är och varför vi bedriver undervisning. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av en produktionslinje för designade trägolv vid Kährs

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Olof Mattisson; [2012]
  Nyckelord :AB Gustaf Kährs; LEAN; 5S; Logistik; OEE; SMED;

  Sammanfattning : AB Gustaf Kährs grundades 1857 i Nybro och 1947 blev Kährs först med att få patent på ett trägolv. Enligt Kährs är deras affärsidé att erbjuda miljövänliga och högkvalitativa trägolv för privata, offentliga och kommersiella miljöer. Under de senare åren har marknaden för robustare och mer formgivna trägolv vuxit. LÄS MER