Sökning: "Olof Palme"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Olof Palme.

 1. 1. ”Om världen bestämmer sig för att avskaffa apartheid så kommer apartheid att försvinna” : En kvalitativ studie om svenska politiska partiers kamp mot apartheidregimen i Sydafrika.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Julia Holmborg; [2021]
  Nyckelord :Riksdagen; rasism; FN; Olof Palme;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to examine five Swedish political parties commitment to fight the system of apartheid in South Africa during 1969- 1986. The study concentrates on how the political parties discussed about the Swedish enterprises activity in South Africa and to what extent Sweden should engage. LÄS MER

 2. 2. "Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr" : En studie om Olof Palmes retorik under Vietnamkriget 1965-1972

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Björn Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Olof Palme; Vietnamkriget; retorik;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze three of Olof Palme’s speeches during the Vietnam War. Olof Palme was leader of the Swedish Social democrats 1969-1986 and Prime minister 1969-1976; and 1982 until his death 1986. The speeches are from the years 1965-1972 when the Vietnam War was a central theme throughout the world, including in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Misstag eller konspiration? : En kvalitativ gestaltningsanalys av Fria Tiders skildringar av mordet på före detta statsminister Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Aida Engvall; Viviann Le; [2018]
  Nyckelord :Alternative media; alternative media content; citizen journalism; framing theory; frame; filter bubbles; journalism; Alternativa medier; alternativt medieinnehåll; medborgarjournalistik; gestaltningsteori; inramning; filterbubblor; journalistik;

  Sammanfattning : The Swedish prime minister, Olof Palme was murdered in the middle of the street in the heart of Stockholm, by an unknown perpetrator on the 28th of February 1986. Even though it has been 32 years since the death of the former prime minister, a keen interest of the murder within the media still exists and has not decreased over the years. LÄS MER

 4. 4. Rationalitet eller arv? Sveriges erkännande av Palestina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik David Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :erkännande; Israel; Palestina; Palme; Socialdemokraterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explain the reasons behind the Swedish Social Democrat led government’s recognition of Palestine on the 30th of October 2014. By conducting a single case study, the recognition will be analysed according to two theories: The Rational Actor Model and the Organizational Behavior Model. LÄS MER

 5. 5. La causa de Chile es también nuestra : Un análisis crítico de un discurso de Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Monica Seittu Better; [2018]
  Nyckelord :Chile; Palme; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell grammatik; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker sambandet mellan text, diskurs och social praktik i ett tal hållet av Olof Palme i september 1974 på Skånes partidistrikts Chilemöte. Studien undersöker även vilka strategier Palme använder i sitt tal och de vanligast förekommande teman. LÄS MER