Sökning: "Olof Palme"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Olof Palme.

 1. 1. Misstag eller konspiration? : En kvalitativ gestaltningsanalys av Fria Tiders skildringar av mordet på före detta statsminister Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Aida Engvall; Viviann Le; [2018]
  Nyckelord :Alternative media; alternative media content; citizen journalism; framing theory; frame; filter bubbles; journalism; Alternativa medier; alternativt medieinnehåll; medborgarjournalistik; gestaltningsteori; inramning; filterbubblor; journalistik;

  Sammanfattning : The Swedish prime minister, Olof Palme was murdered in the middle of the street in the heart of Stockholm, by an unknown perpetrator on the 28th of February 1986. Even though it has been 32 years since the death of the former prime minister, a keen interest of the murder within the media still exists and has not decreased over the years. LÄS MER

 2. 2. Rationalitet eller arv? Sveriges erkännande av Palestina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik David Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :erkännande; Israel; Palestina; Palme; Socialdemokraterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explain the reasons behind the Swedish Social Democrat led government’s recognition of Palestine on the 30th of October 2014. By conducting a single case study, the recognition will be analysed according to two theories: The Rational Actor Model and the Organizational Behavior Model. LÄS MER

 3. 3. La causa de Chile es también nuestra : Un análisis crítico de un discurso de Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Monica Seittu Better; [2018]
  Nyckelord :Chile; Palme; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell grammatik; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker sambandet mellan text, diskurs och social praktik i ett tal hållet av Olof Palme i september 1974 på Skånes partidistrikts Chilemöte. Studien undersöker även vilka strategier Palme använder i sitt tal och de vanligast förekommande teman. LÄS MER

 4. 4. Vem ska bestämma? : en studie om lärares tankar i Skolvärlden 1970-1979

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Ewa Einarsson; [2017]
  Nyckelord :Enhetsskolan; didaktik och politiska reformer; synen på eleven; synen på läraren;

  Sammanfattning : 1962 a new swedish schoolsystem was accepted called Comprehensive school. The study observes how the discussion of the new schoolsystem looks like in the Union magazine Skolvärlden during the 1970-1969. The study shows how teachers’ thoughts about a schoolsystem which are including all children, no matter what economic statues the have got. LÄS MER

 5. 5. Eftervärldens Olof Palme : En historiedidaktisk undersökning om Olof Palme i historieskrivningens kulturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida F Dahlby; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER