Sökning: "Olof Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Olof Persson.

 1. 1. Does the design of CEO equity-based compensation contracts mitigate agency costs? Evidence from the U.K.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Olof Persson; Filip Pettersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Equity-based compensation; Opportunistic behaviour; Audit fees;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. När hjärtat stannat : En litteraturstudie om upplevelser av att överleva hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Persson; Olof Åhbeck; [2018]
  Nyckelord :Hjärtstopp; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen omkring 8000 personer av plötsligt hjärtstopp. Merparten drabbas till följd av ischemisk hjärtsjukdom. Behandling och omvårdnadsåtgärder är avgörande för överlevnad och fortsatt liv. LÄS MER

 3. 3. Examensarbete - Blockflöjt : examenskonsert: ”Och sen kom blockflöjten – Saliga äro de flöjtspelande, ty de skola besitta jorden” & Stilanalys: ”Olof Jönsson - spel på Härjedalspipa”.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Kim Persson; [2015]
  Nyckelord :Blockflöjt; härjedalspipa; folkflöjt; spaltflöjt; folkmusik; Olov Jönsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Södra Skogsägarna ekonomisk förening - implementering av en ny koncernstrategi -

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Simone Pettersson; Matilda Persson; [2015]
  Nyckelord :strategi; strategiimplementering; aspekter; förändring;

  Sammanfattning : Titel: Södra Skogsägarna ekonomisk förening - implementering av en ny koncernstrategi - Författare: Matilda Persson och Simone PetterssonHandledare: Arne Söderbom Examinator: Jan-Olof MüllerUppsatsnivå: Kandidatuppsats - företagsekonomiSeminarium: 2014-05-25Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och analysera strategiimplementeringen på Södra utifrån valda aspekter. Detta för att skapa förståelse för hur dessa påverkar och kan påverka implementerings utfall. LÄS MER

 5. 5. Skadestånd i kontraktskedjor : Att rikta skadeståndsanspråk mot medkontrahentens medkontrahent vid skogsentreprenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pär-Olof Persson; [2015]
  Nyckelord :kontraktskedjor; direktkrav; skadestånd; skogsentreprenad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER