Sökning: "Olof Sandström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olof Sandström.

 1. 1. Den regionala planeringsprocessen för infrastruktur : en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Olof Sandström; [2004]
  Nyckelord :Vägverket; Infrastruktur; Transporter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Petrology and depositional history of the Campanian strata at Maltesholm, Scania, southern Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Olof Sandström; [1994]
  Nyckelord :Kristianstad basin; Maltesholm; Campanian; grainstone; facies; storm sediments; hummocky cross bedding; conglomerates; shallow marine environment; rudists; belemnites; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Campanian sediments of the Maltesholm quarry consist of mostly coarse grained, poorly consolidated, ruditic grainstones, almost free of micrite and lime mud, with interbedded clay horizons. The main constituents of the grainstones are coralline algae and quartz. LÄS MER