Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Hedonisk prisbildning på bostadsrätter : En tvärsnittsanalys av bostadspriserna i Stockholms län

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Olof Frösdal; Björn Smedberg; [2014]
    Nyckelord :Bostadsrätt; Hedonisk prisbildning;

    Sammanfattning : Den svenska bostadsmarknaden har under en längre tid varit ett hett diskussionsämne i media. Regelbundet beskrivs den svenska bostadsmarknaden som övervärderad. LÄS MER