Sökning: "Olof Sunesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olof Sunesson.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser av kommunikation med den vakna intuberade intensivvårdspatienten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Emelie Greger; Olof Sunesson; [2014]
  Nyckelord :communication; mechanical ventilation; professional-patient relations; critical care nursing;

  Sammanfattning : Inom intensivvården vårdas patienter med sviktande vitala funktioner där respiratorbehandling ofta kan vara en del av behandlingen. Invasiv respiratorbehandling leder till att patientens förmåga till verbal kommunikation upphör. LÄS MER

 2. 2. Smärtsam förlust : Närståendes behov vid plötslig död

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Olof Sunesson; Peter Verdin; [2010]
  Nyckelord :Bereavement; Crisis intervention; Family attitudes; Professional-family relations; Sudden death; Support psychosocial; Familjens upplevelser; Förlust; Kommunikation mellan familj och sjukvårdspersonal; Krisstöd; Plötslig död; Psykosocialt stöd;

  Sammanfattning : När döden inträffar plötsligt, har efterlevande inte fått någon chans till mental förberedelse inför dödsfallet. Efterlevande löper därmed stor risk att drabbas av komplicerade sorgereaktioner, med psykisk och fysisk ohälsa som följd. LÄS MER