Sökning: "Olof West"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Olof West.

 1. 1. Stratified Polynesia : A GIS-based study of prehistoric settlements in Samoa and Rapa Nui

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Olof Håkansson; [2017]
  Nyckelord :GIS; social structure; Samoa; Rapa Nui; Easter Island; settlement; hierarchy; archaeological method on spatial relations; stratification; chiefdom; the noble savage; spatial analysis; hare paenga; hare moa; ahu; moai; pipihoreko; manavai; GIS; social struktur; Samoa; Rapa Nui; Påskön; bosättning; hierarki; arkeologisk metod på spatiala relationer; stratifikation; hövdingadöme; den ädle vilden; spatial analys; hare paenga; hare moa; ahu; moai; pipihoreko; manavai;

  Sammanfattning : The overall objective of this study is, to understand how the prehistoric individual experienced her “being in the world”. This is done by examining the spatial relationships of prehistoric remains in order to understand hierarchies. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av laboration kring kabelfelsmätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Jan-Olof Stolt; [2015]
  Nyckelord :Cable fault localization; cable identifying; cable localization methods; Kabelidentifiering; fellokalisering; lokaliseringsmetoder.;

  Sammanfattning : Att hitta fel, att kunna lokalisera och identifiera kablar i mark är en aktuell fråga då allt mer friledning ersätts med markförlagd kabel. Att snabbt lokalisera och reparera ett fel sparar pengar för energibolagen och minskar den tid kunderna är utan elförsörjning. LÄS MER

 3. 3. Vargaslätten, ett trädgårdshistoriskt arbete, fokus 1989 - 2009

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Cecilia Forsgren; [2009]
  Nyckelord :Vargaslätten; trädgårdshistoria; Cecilia Forsgren; Sigfrid Ericson; Nils-Olof Nilsson; Simlångsdalen; Breared; naturträdgård; skogsträdgård; woodland garden; nationalromantik; privatträdgård; trädgårdskonst; Vargaslätt;

  Sammanfattning : Vargaslätten is a 15 hectare large privet garden in Halland in the south-west of Sweden.In the beginning of the 1990s Gunnar O.Westerberg, the owner of Vargaslätten,commissioned a work from the young landscapearchitect, Rolf Efvergren, to writeVargaslätten – tillägnad naturen. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie av uppföljningsarbetet hos mark- och trädgårdsanläggningsföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Olof Åberg; [2009]
  Nyckelord :Uppföljning Internredovisning ; Internredovisning ; Ekonomistyrning; Efterkalkyl; Entreprenad;

  Sammanfattning : This study was made to compare construction companies for gardens way to work with up following, with purpose to see if there was an efficient and not resource demanded system which gave much value. To achieve the purpose a case study was made. LÄS MER

 5. 5. Palme och Sverige mellan öst och väst : En studie i framställningen av Sverige och Olof Palme i väst- respektive östtysk press i förhållande till systemkonkurrensen i det delade Tyskland 1983/1984

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Björn Önnestrand; [2008]
  Nyckelord :Olof Palme; Kalla kriget; Svenska modellen; DDR; Västtyskland; neutralitetspolitik;

  Sammanfattning : De tyska medierna visade både i öst och väst ett stort intresse för Olof Palme, Sverige och den svenska välfärdsstaten. Under det s.k. andra kalla kriget i början av 1980-talet beskylldes Palmes regering för att agera alltför undfallande gentemot det kommunistiska östblocket. LÄS MER