Sökning: "Olof Wirén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olof Wirén.

  1. 1. Skandinavisk valutaunion : Handelseffekterna av en gemensam valuta i Skandinavien

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Joakim Wirén; Olof Eriksson; [2017]
    Nyckelord :skandinavisk; valutaunion; handel; externhandel; internhandel;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att analysera effekterna av en skandinavisk valutaunion ur ett handelsperspektiv med fokus på intern- och externhandel för regionen. För att göra detta användes teorier och tidigare forskning av gemensamma valutaområden samt empiri för det aktuella området. LÄS MER