Sökning: "Olof unge"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Olof unge.

 1. 1. Kunskap och verklighet i Erik Olof Burmans doktorsavhandling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Inge-Bert Täljedal; [2020]
  Nyckelord :Burman; Erik Olof; Om kunskapens möjlighet; idealism; subjektivism; kunskap; verklighet; Boströmianism;

  Sammanfattning : Erik Olof Burman, professor i praktisk filosofi i Uppsala 1896–1910, disputerade 1872 påavhandlingen Om kunskapens möjlighet. I en filosofihistorisk översikt finner disputanden enfortgående förskjutning i synen på verkligheten och kunskapens grund, från antikens fokus påen yttre, från medvetandet skild verklighet till en inre, helt igenom själslig sådan. LÄS MER

 2. 2. Tvekande hjortdjur - En beteendeekologisk studie av rådjur och dovhjort för att bedöma effektiviteten av en faunaport och en ekodukt i Skåne, Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Wildlife crossing structures are needed to enable animal movements in an all more broken up landscape. The Swedish Transport Administration need to know how to build these. Previous studies have focused on passing frequencies and indices. Few have looked at the behavior of the visiting animals. LÄS MER

 3. 3. A pedagogical waste of time or a vital necessity : A qualitative study investigating teacher attitudes toward explicit grammar instruction in L2 learners

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Olof Unge; [2020]
  Nyckelord :Explicit grammar instruction; form-versus-form; form-versus-forms; high school education; qualitative study; SLA; Swedish national agency; ESL EFL;

  Sammanfattning : The topic of explicit grammar instruction has been and still is debated within the SLA (second language acquisition) discourse community in terms of efficacy and place within second language education (Ellis, 2014, Norris & Ortega, 2000). A vast amount of international research has been conducted and has found positive evidence for explicit grammar instruction in L2 classrooms; however, on a national level, while available for the subject of Swedish, the amount of established research about explicit grammar instruction in English classrooms is scarce. LÄS MER