Sökning: "Olov Erik Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olov Erik Eriksson.

  1. 1. Murning av böhmisk kupa : ett rumstäckande bjälklagsvalvs teori och metod

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Olov Erik Eriksson; [2008-11-12]
    Nyckelord :Murning; Valv; Böhmiskt valv; Rumstäckande valv; Tegelvalv; Bygghantverk;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i kulturvård, Bygghantverksprogrammet, (27 hp), 2008.... LÄS MER