Sökning: "Olov Larsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Olov Larsson.

 1. 1. A Reward-based Algorithm for Hyperparameter Optimization of Neural Networks

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Olov Larsson; [2020]
  Nyckelord :Convolutional Neural Networks; Reinforcement Learning; Hyperparameter Optimization; Faltande Neurala Nätverk; Förstärkningsinlärning; Hyperparameteroptimering;

  Sammanfattning : Machine learning and its wide range of applications is becoming increasingly prevalent in both academia and industry. This thesis will focus on the two machine learning methods convolutional neural networks and reinforcement learning. LÄS MER

 2. 2. Schizofreni, en sjukdom som drabbar fler än bara individen : En litteraturöversikt ur ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johan Loo Larsson; Carl-Olov Ericsson; [2017]
  Nyckelord :Anhöriga; Bemötande; Kunskap; Närståendeperspektiv; Schizofreni; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Doloresvariationer : Queeranalytiska perspektiv på sexuella relationer med stora åldersskillnader inom svensk prosa

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Louise Almqvist; [2017]
  Nyckelord :Queer; Ålder; queeranalys; sexuella relationer; Larsson; Autisterna; Stridsberg; Darling River; Enquist; Liknelseboken; Thorvall; Älskare; pedofili; sexualbrott; reception; kritik; recensioner; mottagande; sexism;

  Sammanfattning : Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive mannens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Flux and Timing Calibration of the XMM-Newton EPIC-MOS Cameras in Timing Mode

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :John-Olov Larsson; [2008]
  Nyckelord :XMM; Newton; Calibration; EPIC; MOS; Camera; timing mode;

  Sammanfattning : XMM-Newton is a X-ray telescope launched december 1999, by the European Space Agency, ESA. On board XMM-Newton are two EPIC-MOS X-ray detectors. The detectors are build by Charged Coupled Devices (CCDs), of Metal Oxide Semi-conductor type. The EPIC-MOS cameras have four science operating modes. LÄS MER

 5. 5. Algoritmer för lösning av system av ordinära differentialekvationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Lars-Olov Larsson; [1970]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER