Sökning: "Olov Lindgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olov Lindgren.

  1. 1. Tillgänglighet för dyslektiker i mobila gränssnitt

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Anette Jonsson; Olov Lindgren; [2015]
    Nyckelord :Dyslexia; accessibility; mobile interface; talking book; Dyslexi; tillgänglighet; mobila gränssnitt; talbok;

    Sammanfattning : Dyslexi är en funktionsnedsättning som är svår att diagnostisera och som varierar kraftigt i hur individen påverkas. Tillgänglig design handlar om att främja användarvänlighet oavsett användarens förutsättningar och eventuella funktionsnedsättningar. LÄS MER