Sökning: "Olov Nilsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Olov Nilsson.

 1. 1. 3D- modellering med LAS-data : Tester i ett licensierat- och i ett Open source-program

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Olov Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LiDAR; 3D- modelling; ArcGIS Pro; QGIS; Software comparison; LOD2; LAS; 3D-modellering; ArcGIS Pro; QGIS; Programvarujämförelse; LOD2;

  Sammanfattning : Det har blivit mer populärt att skapa 3D-modeller bland kommuner och företag idag. Det går att visualisera de flesta föremål i 3D, vilket kan skapa större tydlighet och därmed ökad förståelse. LÄS MER

 2. 2. Tacksamhet, en välmåendehöjande aktivitet. : Smsdrivet experiment med syftet att skapa lättillgängliga självhjälpsmedel.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olov Strand; Niclas Nilsson Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samarbete i slöjden : bidrar samarbete till utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Olov Nilsson; Åsa Olofsson; [2009]
  Nyckelord :estetiska ämnen; slöjd; samarbete; slöjdprocess; sociokulturella perspektiv;

  Sammanfattning : Detta är ett alternativt examensarbete som är gjort av två slöjdlärarstudenter vid estetiska institutionen på Umeå Universitet. Syftet med projektet är att undersöka om, och i sådant fall hur, samarbete kan bidra till att utveckla en slöjdprocess. LÄS MER

 4. 4. Adaption och subversion : Återbruk, mening och nonsens i Block av Ulf Karl Olov Nilsson

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Anne Hellman Vold; [2008]
  Nyckelord :Ulf Karl Olov Nilsson; Block; språkmaterialism; nonsens; artefaktion;

  Sammanfattning : The Swedish contemporary poet Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) creates his poems by recycling and manipulating existing material. Though the overall opinion of his work has been positive, the idea that experimental poetry focus shape on the expense of content has led critics to either interpret the nonsensical and absurd aspects of UKON’s poetics as a consequence of the technical methods he uses to create his poetry, or to look beyond the nonsensical and absurd aspects to focus the fact that the poems creates meaning at all. LÄS MER

 5. 5. En kvantitativ studie om polisemblemet : kring symbolik och grupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Olov Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

  Sammanfattning : Denna studie är genomförd som ett fördjupningsarbete på polisutbildningen vid Umeå Universitet. Denna studies huvudsakliga syfte är att belysa skillnaderna i hur polisemblemet uppfattas mellan polisstudenterna och övriga studenter vid Umeå Universitet. Detta kommer att ske genom att jämföra enkätsvaren mellan de båda studentgrupperna. LÄS MER