Sökning: "Olov Norell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olov Norell.

  1. 1. DistroFS: En lösning för distribuerad lagring av filer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap; Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

    Författare :Peter Hansen; Olov Norell; [2007]
    Nyckelord :Distributed Hash Table; Hash Table; Distributed File Storage; Distribuerad Hashtabell; Hashtabell; Distribuerad fillagring;

    Sammanfattning : Nuvarande implementationer av distribuerade hashtabeller (DHT) har en begränsad storlek för data som kan lagras, som t.ex. OpenDHTs datastorleks gräns på 1kByte. LÄS MER