Sökning: "Olov Urban"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olov Urban.

  1. 1. Fallstudie av innergårdar och entréplan vid Televerket i Farsta : dokumentation, värdering och framtida utveckling

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Ellinor Andersson; Linnea Bohlin; [2013]
    Nyckelord :Ann Fagerström Tronde; gestaltning; Klaus Stritzke; kulturhistorisk miljö; restaureringsprincip; Riksantikvarieämbetets värderingssystem; Sven Olov Nyberg; vårdprinciper; fallstudier;

    Sammanfattning : There are few legally protected gardens in Sweden, and those that are protected are mainly from the 17th and 18th centuries. All time periods have the same value and more modern gardens therefore needs to be protected. Evaluating parks is, however, complicated since it do not exist any methods. LÄS MER