Sökning: "Olovsson Helena"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Olovsson Helena.

 1. 1. Resekatalogens historia : En kvalitativ undersökning om hur svenska researrangörer jobbat med målgrupper och hur de framställt manligt och kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Olovsson Helena; Öman Sebastian; [2017]
  Nyckelord :Charter; Gender; Target groups; Tourism brochures; Charter; Genus; Målgrupper; Resekataloger;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to conduct a historical survey of two swedish tour operators and how they arrange a charter destination for different target groups. The purpose is also to review the material from a gender perspective, starting in the 1950s up until today. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av ett volontärprojekt i Kenya

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Amanda Wenzer; Helena Olovsson; [2016]
  Nyckelord :Development project; NGO; Inequality; Kenya; Evaluation; Utvecklingsprojekt; NGO; Utvärdering; Kenya; Patriarkala strukturer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utvärdera det kenyanska utvecklingsprojektet och NGO:n Nikumbuke som på grund av landets patriarkala strukturer har som mål att stärka de deltagande kvinnorna. Vi har genom att delta i projektet som volontärer studerat vilka metoder Nikumbuke arbetar med för att uppnå sitt mål och undersökt vad effekterna blir för deltagarna samt vilka eventuella svårigheter projektet möter. LÄS MER