Sökning: "Olsson Maria"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden Olsson Maria.

 1. 1. Save water, drink champagne! A case study of how a luxury company can use a digital customer interaction to enhance value.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Sahlin; Maria Olsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :user innovation; customer involvement; community; digital user community; digitalization; luxury industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Pojkens roll i bilderboken : En genusstudie av fyra svenska bilderböcker från 1970-talet och 2010-talet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mikaela Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genus; könsroller; bilderböcker; 1970-talet; 2010-talet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genus i bilderböcker publicerade under 1970-talet och 2010-talet och jämföra dem för att se om det finns en skillnad mellan åren. Jag har arbetat med pojkar och maskulinitet i fyra svenska bilderböcker för att se hur pojkarnas känslor är gestaltade samt hur de behandlas av andra karaktärer. LÄS MER

 3. 3. Anknytningsmöjligheter vid inskolning i förskolan : En studie om pedagogers bemötande av barn vid inskolning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Hallström; Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :inskolning; agera; bemötande; pedagog; anknytning; anknytningsteori; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger kan välja att bemöta barn i olika anknytningssituationer under inskolningen samt hur barn mellan ett till två år kan agera vid anknytningssituationer under sin inskolning. Den metod vi använt oss av i denna studie är observation, där vi varit icke deltagande observatörer för att i minsta mån påverka resultatet. LÄS MER

 4. 4. Mäns upplevelser av behandling mot prostatacancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maria Olsson; Elin Säther; [2019]
  Nyckelord :Prostatacancer; mäns upplevelser; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och drabbar 10 000 män årligen.  För de drabbade männen finns det risk att det dagliga livet förändras, både av cancerdiagnosen samt de potentiella biverkningar som uppkommer till följd av behandlingen. Biverkningarna riskerar förändra mannens identitet. LÄS MER

 5. 5. Motivations and ownership in Fortnite communities

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digital games; Participation; Fortnite; User generated content; Ownership; Motivations;

  Sammanfattning : This thesis investigates user motivations for creating content that may or may not be added to the game Fortnite: Battle Royale, as well as the user's thoughts about the intellectual property of the content. The thesis also examines the relationship and communication between the Fortnite players and developers, according to the users. LÄS MER