Sökning: "Om fest"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Om fest.

 1. 1. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Nyckelord :landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Sammanfattning : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju trevligare att vara på en fest med både killar och tjejer” : En studie om HR-avdelningens könsfördelning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :John Fager; Anna Hagman; [2019]
  Nyckelord :Horisontell könssegregering; HR; human resource management; jämställdhet; arbetsgrupper; könsintegrering; doing gender; personalvetarutbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera hur strategisk HR-personal resonerar kring den ojämlika könsfördelningen inom HR-branschen i allmänhet, samt könsfördelningen på deras egna HR-avdelningar. Vi har använt kvalitativ metod och utfört enskilda semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Berusad i Europa : En kvantitativ studie om européers alkoholvanor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felicia Frennesson; Noor Karim; [2018]
  Nyckelord :Alkoholvanor; alkoholkonsumtion; socioekonomisk status; könsskillnader AUDIT-C;

  Sammanfattning : Alkohol är en källa till glädje men är också orsaken till många människors lidande och död. Värst drabbade är de som redan är missgynnade i samhället och den världsdel där alkohol konsumeras som mest är Europa. Alkoholen är integrerad i det sociala livet människor emellan och är något som är förknippat med mat och fest. LÄS MER

 4. 4. Aftonbladet i kris : En kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladets hantering av anklagelserna gentemot sin egna medarbetare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Camilla Malmberg; [2018]
  Nyckelord :Media; Repair Theory; Aftonbladet; #metoo; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I samband med #metoo-kampanjen hösten 2017 anklagades en krönikör på Aftonbladet för att ha våldtagit en kvinnlig medieprofil efter en fest 2006. Syftet med denna studie är att undersöka hur Aftonbladet hanterade anklagelsen gentemot sin medarbetare men också att undersöka på vilket sätt Aftonbladet sökt att reparera sin image. LÄS MER

 5. 5. Hård elektronisk musik : En etnografisk studie om deltagandet i den Svenska Hardstyle-scenen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Rebecca Andersson; [2018]
  Nyckelord :Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi; Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studies syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. LÄS MER