Sökning: "Omar Ali"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Omar Ali.

 1. 1. Adoption of Smart Packaging : Case Study Analysis from retailer’s perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Uma Devi Venkatesh; Omar Ali Ahmed Alsamuraaiy; [2019]
  Nyckelord :Smart packaging; Packaging; Adoption; Retailers; B2B; Challenges; Innovations; Food industry; Diffusion; Technology;

  Sammanfattning : This paper presents the challenges faced by the retailers during the adoption of smart packaging in food packaging industry. The paper introduces three largest food retailers in Sweden, and the problems they faced during the introduction of the adoption of smart packaging technologies packaging. LÄS MER

 2. 2. Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammed Ali Aghaie Azghandi; Omar Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Moisture damage; The design phase; Moisture safety design; Planners’; ByggaF metod; Fuktskador; Projekteringsskedet; fuktsäkerhetsprojektering; projektörer; ByggaF metoden;

  Sammanfattning : Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. LÄS MER

 3. 3. Optimering av robotcell

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Omar Ali Sabah; Arto Pääkkönen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Characterization of ultra high vacuum system (-by gas accumulation and SRG methods)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Omar Adel Mohamed Ali; [2017]
  Nyckelord :Gas accumulation; Spinning rotor gauge; Expansion ratio; Vacuum; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the concept of characterization process of ultra-high vacuum system, known as SEA5 Serial Expansion Apparatus at RISE Research Institutes of Sweden. To produce precisely known pressures in the medium, high, and ultra-high vacuum range for gauge calibrations, the volume expansion system is often used for that purpose. LÄS MER

 5. 5. Heated Dipstick

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sebastian Wattle Björk; Omar Ali; [2017]
  Nyckelord :Dipstick; Heat transfer; Thermodynamics; engine oil; mineral oil; synthetic oil.; Oljesticka; värmeöverföring; termodynamik; motorolja; Syntetisk olja;

  Sammanfattning : Starting an engine in low temperatures creates unnecessary wear on components due to the insufficient lubrication of cold engine oil. A cold engine produces more emissions and consumes more fuel. Not all cars are equipped with engine heaters and installing an aftermarket heater is both expensive and time consuming. LÄS MER