Sökning: "Omar Ali"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Omar Ali.

 1. 1. A Comparative study of cancer detection models using deep learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nasra Omar Ali; [2020]
  Nyckelord :Image recognition; Healthcare; Cancer detection; Genomic Sequencing; Deep learning;

  Sammanfattning : Leukemi är en form av cancer som kan vara en dödlig sjukdom. För att rehabilitera och behandla sjukdomen krävs det en korrekt och tidig diagnostisering. För att minska väntetiden för testresultaten har de ordinära metoderna transformerats till automatiserade datorverktyg som kan analyser och diagnostisera symtom. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Board Work for Innovation. : Towards an Analytical Framework.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OMAR ALI; [2019]
  Nyckelord :Board; Board work; Innovation; Strategy; Evaluation; Corporate Governance.; Styrelser; Styrelse; Innovation; Utvärderingar; Bolagsstyrning; Strategi.;

  Sammanfattning : There is an increased need for innovation activities in companies today due to mounting pressure from external factors increasing the urgency for renewal and agility. Digitalisation of processes, products and services sets completely new requirements for competence but also changes the value creation and competitiveness. LÄS MER

 3. 3. Adoption of Smart Packaging : Case Study Analysis from retailer’s perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Uma Devi Venkatesh; Omar Ali Ahmed Alsamuraaiy; [2019]
  Nyckelord :Smart packaging; Packaging; Adoption; Retailers; B2B; Challenges; Innovations; Food industry; Diffusion; Technology;

  Sammanfattning : This paper presents the challenges faced by the retailers during the adoption of smart packaging in food packaging industry. The paper introduces three largest food retailers in Sweden, and the problems they faced during the introduction of the adoption of smart packaging technologies packaging. LÄS MER

 4. 4. Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammed Ali Aghaie Azghandi; Omar Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Moisture damage; The design phase; Moisture safety design; Planners’; ByggaF metod; Fuktskador; Projekteringsskedet; fuktsäkerhetsprojektering; projektörer; ByggaF metoden;

  Sammanfattning : Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. LÄS MER

 5. 5. Optimering av robotcell

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Omar Ali Sabah; Arto Pääkkönen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på växellådsmonteringen på Scania i Södertälje. På en monteringslina där växellådsmontering sker arbetar idag en robot med att åtdra skruvar för att foga samman retarder på växellådor. LÄS MER